• sup

גלישת רוח WIND SURF

גלשני רוח מבית JP, מערכים מפרשים וחליפות של Neilpryde,  ציוד נלווה ברוזן ומינץ.

גלישת רוח

אתר זה משמש כקטלוג למוצרי החברה אך לא כמחירון, למוצרי החברה. יתכנו טעויות ושינויים במחירים ובמפרטים. המידע הנכון והסופי הוא בסניפי הרשת בלבד. במקרה של אי התאמה בין המחירים באתר ובסניפים, המחיר הקובע הוא בסניפי הרשת בלבד.

מפרשים ומערכים - NEILPRYDE

גלשני רוח JP

ציוד נלוה לגלשני רוח

עבור לתוכן העמוד